Фабрика

Weaving Workshop
Cutting Room

Работилница за ткаење

Соба за сечење

Sewing Area
Packing Room

Површина за шиење

Соба за пакување

Warehouse
Workshop

Складиште

Работилница